Lịch 2020-canh tý | PHÔNG LỊCH BLOC 3

« Quay lại

PHÔNG LỊCH BLOC 3

NST 21: XUÂN PHÁT TÀI - hình thuyền buồm gắn nổi 3D

Kích thước: 38x60 cm, Bồi trên ván MDF 2.5 li

in 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 22: XUÂN PHÁT TÀI - cá vàng lộc phát gắn nổi 3D

Kích thước: 38x60 cm, Bồi trên ván MDF 2.5 li

in 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 23: XUÂN PHÁT TÀI - chữ phúc vàng gắn nổi 3D

Kích thước: 38x60 cm, Bồi trên ván MDF 2.5 li

in 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 24: XUÂN PHÁT TÀI - chữ lộc vàng gắn nổi 3D

Kích thước: 38x60 cm, Bồi trên ván MDF 2.5 li

in 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

Đang cập nhật.

Sản Phẩm cùng danh mục ' Lịch 2020-canh tý '