LỊCH 2019- KỶ HỢI | PHÔNG LỊCH BLOC-2

« Quay lại

PHÔNG LỊCH BLOC-2

NST 22- CHỮ PHÚC NGỌC- CÁT TƯỜNG

CHỮ PHÚC NGỌC GẮN NỔI 3D

Kích thước: 38 x 60 cm

Giấy Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 23- CHỮ LỘC NGỌC- CÁT TƯỜNG

CHỮ LỘC NGỌC GẮN NỔI 3D

Kích thước: 38 x 60 cm

Giấy Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 24- CHỮ PHÚC VÀNG – ĐÓN XUÂN

CHỮ PHÚC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 40 x 60 cm

Ván MDF dày 3mm

In 07 màu trên nền Metalize

NST 25- CHỮ LỘC VÀNG – ĐÓN XUÂN

CHỮ LỘC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 40 x 60 cm

Ván MDF dày 3mm

In 07 màu trên nền Metalize

NST 26- KỶ HỢI- ĐÓN XUÂN

KỶ HỢI GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 40 x 60 cm

Ván MDF dày 3mm

In 07 màu trên nền Metalize

 

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

Đang cập nhật.

Sản Phẩm cùng danh mục ' LỊCH 2019- KỶ HỢI '