Lịch 2020-canh tý | BLOC LỊCH

« Quay lại

BLOC LỊCH

NST 08: BLOC ĐẠI MÀNG CO 

Kích thước: 14.5x20.5 cm Giấy: Couche matt Nhật DAIO 54 g/m2

Áo bloc: in Metalize công nghệ mới, bọc màng co, đục lỗ, ốc xoắn

 NST 09: BLOC ĐẠI LỠ 

Kích thước: 12x17.5 cm Giấy: Couche matt Nhật DAIO 54 g/m2

Áo bloc: in Metalize công nghệ mới, bọc màng co, đục lỗ, ốc xoắn

NST 10: BLOC TRUNG MÀU MÀNG CO 

Kích thước: 10x14.5 cm Giấy: Couche matt Nhật DAIO 54 g/m2

Áo bloc: in Metalize công nghệ mới, bọc màng co, đục lỗ, ốc xoắn

NST 11: BLOC TRUNG THƯỜNG  

Kích thước: 10x14.5 cm Giấy: Mẫu A, giấy Pơluya - Mẫu B: giấy C.matt 52 in 7 màu

Áo bloc bao gói: in offset 4 màu ép kim

 

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

 

 

Sản Phẩm cùng danh mục ' Lịch 2020-canh tý '