Lịch 2020-canh tý | LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC

« Quay lại

LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC

NST 47: TÀI LỘC TIẾN - cá vàng lộc phát gắn nổi 3D

Kích thước: 30x60 cm, Duplex 2.000 g/m2

In 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 48: TÀI LỘC TIẾN - chữ phúc vàng gắn nổi 3D

Kích thước: 30x60 cm, Duplex 2.000 g/m2

In 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 49: TÀI LỘC TIẾN - chữ lộc vàng gắn nổi 3D

Kích thước: 30x60 cm, Duplex 2.000 g/m2

In 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 50: TÀI LỘC TIẾN - chữ phúc ngọc gắn nổi 3D

Kích thước: 30x60 cm, Duplex 2.000 g/m2

In 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

NST 51: TÀI LỘC TIẾN - chữ lộc ngọc gắn nổi 3D

Kích thước: 30x60 cm, Duplex 2.000 g/m2

In 7 màu trên nền metalize, bế nổi 3D

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

Đang cập nhật.

Sản Phẩm cùng danh mục ' Lịch 2020-canh tý '