LỊCH 2019- KỶ HỢI | LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC

« Quay lại

LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC

NST 38- CHỮ PHÚC VÀNG- TÀI LỘC TIẾN

CHỮ PHÚC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 30 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 39- CHỮ LỘC VÀNG- TÀI LỘC TIẾN

CHỮ LỘC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 30 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 40- KỶ HỢI- TÀI LỘC TIẾN

KỶ HỢI GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 30 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 41- CHỮ PHÚC – HƯNG THỊNH

CHỮ PHÚC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 30 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

 

NST 42- CHỮ LỘC – HƯNG THỊNH

CHỮ LỘC GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 30 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 43- KỶ HỢI – HƯNG THỊNH

KỶ HỢI GẮN NỔI 3D MẠ VÀNG

Kích thước: 30 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

Đang cập nhật.

Sản Phẩm cùng danh mục ' LỊCH 2019- KỶ HỢI '