LỊCH 2019- KỶ HỢI | LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC- 1

« Quay lại

LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC- 1

NST 44- CHỮ PHÚC NGỌC- TÀI LỘC TIẾN

CHỮ PHÚC NGỌC GẮN NỔI 3D

Kích thước: 30 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 45- CHỮ LỘC NGỌC- TÀI LỘC TIẾN

CHỮ LỘC NGỌC GẮN NỔI 3D

Kích thước: 30 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 46- CHỮ PHÚC NGỌC- HƯNG THỊNH

CHỮ PHÚC NGỌC GẮN NỔI 3D

Kích thước: 30 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

NST 47- CHỮ LỘC NGỌC – HƯNG THỊNH

CHỮ LỘC NGỌC GẮN NỔI 3D

Kích thước: 30 x 60 cm

Giấy: Duplex 2000g/m2

In 07 màu trên nền Metalize, bế nổi 3D

Giá : Liên Hệ
  • Chi Tiết Sản Phẩm

Đang cập nhật.

Sản Phẩm cùng danh mục ' LỊCH 2019- KỶ HỢI '